Tālrunis: +371 26305697
E-pasts: info@kpg.lv

Eļļas dalītāji / smilšķērāji

Naftas produktu atdalītājs, Class I saskaņā ar EN 858.

Ja minerālās eļļas vai vieglie minerālie šķidrumi, it īpaši tie, kas ir viegli uzliesmojoši vai veido sprādzienbīstamu atmosfēru, var nokļūt kanalizācijas sistēmā, ir jāuzstāda vieglo šķidrumu separatoru sistēma aiz drenāžas sistēmas punktiem. Tas attiecas, piemēram, uz degvielas uzpildes stacijām, autostāvvietām, garāžām, ceļiem, dažāda veida automašīnu mazgātuvēm, automašīnu tehniskās apkopes stacijām, izgāztuvēm, dīzeļelektro un kompresoru stacijām, katlu mājām un naftas produktu termināļiem.

Neliela lietus nokrišņu gadījumā 100 % no plūsmas tiek novadīta atdalītājā ar maks. noteikto kapacitāti 20 %, kā rezultātā tiek attīrīti 85–95 % no gada nokrišņu daudzuma.

Atdalītāji ir izgatavoti no PEHD un aprīkoti ar integrētu smilšu nosēddaļu, koaliscējošais filtrs ir viegli izņemams un tīrāms.

Galerija

Eļļas dalītāji / smilšķērājiEļļas dalītāji / smilšķērāji